• <nav id="gquce"></nav>
 • 小升初網

  當前位置:首頁 > 小學語文 > 古詩詞 >正文

  贈別王山人歸布山拼音版注音、翻譯、賞析(李白)

  2019-01-17 11:13:45  來源: 小升初網     閱讀次數:

  贈別王山人歸布山.jpg

   贈別王山人歸布山拼音版注音:

   wáng zǐ xī dào lùn , wēi yán pò qiū háo 。

   王子析道論,微言破秋毫。

   huán guī bù shān yǐn , xìng rù tiān yún gāo 。

   歸布山隱,入天云高。

   ěr qù ān kě chí ? yáo cǎo kǒng shuāi xiē 。

   爾去安可遲?瑤草恐衰歇。

   wǒ xīn yì huái guī , lǚ mèng sōng shàng yuè 。

   我心亦懷歸,屢夢松上月。

   ào rán suì dú wǎng , cháng xiào kāi yán fēi 。

   傲然遂獨往,長嘯開巖扉。

   lín hè jiǔ yǐ wú , shí dào shēng qiáng wēi 。

   林壑久已蕪,石道生薔薇。

   yuàn yán nòng shēng hè , suì wǎn lái xiāng yī 。

   愿言弄笙鶴,歲晚來相依。

   贈別王山人歸布山翻譯:

   王山人剖析仙道的高論,微言透徹秋毫。

   馬上要回歸布山去隱居,逸興高入云天。

   你能不能多待幾天再回去?怕山上的瑤草會衰歇嗎?

   我也很想去隱居,屢屢夢見松間云月。

   你傲然獨往,長嘯著開劈巖石筑室。

   林壑久已荒蕪,石道上都長滿薔薇。

   冬天來到的時候,我會去你那里,一起弄笙戲鶴,風雨相依。

   贈別王山人歸布山賞析:

   這首詩共分四個部分。第一個四句組(“王子析道論,微言破秋毫。還歸布山隱,興入天云高。”)以“毫”、“高”為韻,是全詩的起首,“王子析道論,微言破秋毫。”介紹王山人并對友人才干的贊賞躍然紙上;“還歸布山隱,興入天云高。”敘事說友人要歸布山了;第二個四句(“爾去安可遲?瑤草恐衰歇。我心亦懷歸,屢夢松上月。”)改以“歇”、“月”為韻,是承接前一組詩,“爾去安可遲?瑤草恐衰歇。”直言對友人的不舍,希望友人能多待幾天;“我心亦懷歸,屢夢松上月。”說王山人要走,我也很想走,向往那種隱居生活;第三個四句(“傲然遂獨往,長嘯開巖扉。林壑久已蕪,石道生薔薇。”)又改以“扉”、“薇”為韻,是詩意起了轉折,詩人想象王山人回到布山的情景,言語間滿是向往;最后一個二句(“愿言弄笙鶴,歲晚來相依。”)和上一組詩一樣,也以“依”為韻,“歲晚來相依”以講述自己的愿望結束全詩,我也要到你那里去。全詩開頭的起句到最后的結句,從述說友人要走到自己也想跟友人一樣,詩人的思想從起句到結句已經經歷了一個起承轉合的過程。

   朋友離別而去,李白有著濃濃的不舍與依依惜別之情,但只說“我心亦懷歸,屢夢松上月”,把萬語千言融入到景色之中,耐人尋味。雖然是贈別,卻無凄涼之味。“愿言弄笙鶴,歲晚來相依”,詩人很直接的表達了向往隱居和求仙訪道的生活。并據記載李白于開元(唐玄宗年號,公元713——741年)后期,曾隱于徂徠山,這首詩題中之“王山人歸布山”,并說“我心亦懷歸”、“歲晚來相依”不謀而合。

   這首贈別詩,雖有別離之愁,卻并不為愁所溺,“哀而不傷”,這也是盛唐“酬應體”五古的一個特點,離別之際,他們或許會有些傷感,但是不會沉淪其中。

  彩3彩票